Truyện mới cập nhật

Mối tình có chủ đích
9,083,772 9,075

Mối tình có chủ đích

Manh Động Thú Thế
15,612,768 14,544

Manh Động Thú Thế

Shy
10,759,301 10,763

Shy

Khi Ngày Đó Đến
7,216,605 7,216

Khi Ngày Đó Đến

Cuộc Đối Đầu Gay Gắt
6,800,239 6,418

Cuộc Đối Đầu Gay Gắt

Chung Cực Đấu La
12,309,491 12,025

Chung Cực Đấu La

Lang Cẩu Chủ Thần
7,602,911 7,592

Lang Cẩu Chủ Thần

Thuyết Tình Yêu Ích Kỷ
4,718,339 4,718

Thuyết Tình Yêu Ích Kỷ

Tỏ Tình
7,610,793 7,600

Tỏ Tình

Nàng Dâu Khải Huyền
2,284,028 2,284

Nàng Dâu Khải Huyền

Unmei No Makimodoshi
9,476,046 9,476

Unmei No Makimodoshi

Tiền đạo số 1
3,083,253 3,045

Tiền đạo số 1

Khuyết Nhân
5,971,009 5,971

Khuyết Nhân

Chó Săn
14,280,074 14,280

Chó Săn

Gài Bẫy Ác Khuyển
11,223,252 11,215

Gài Bẫy Ác Khuyển

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
13,575,651 13,571

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Hoa Sơn Tái Xuất
13,655,004 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Hơn Cả Bạn Bè
17,315,171 14,860

Hơn Cả Bạn Bè

Chuyển Phát Nhanh Hongkong
5,940,603 5,936

Chuyển Phát Nhanh Hongkong

Can’t Help It
6,196,969 6,194

Can’t Help It

Thiếu Gia Không Ngoan
14,021,889 14,003

Thiếu Gia Không Ngoan

Chiếu tướng
3,428,759 1,863

Chiếu tướng