Truyện mới cập nhật

Mối tình thầm kín
10,518,107 10,041

Mối tình thầm kín

Điện Hạ Khuynh Thành
4,010,201 3,963

Điện Hạ Khuynh Thành

Netkama Punch!!!
10,628,555 10,042

Netkama Punch!!!

Denjin N
3,255,065 3,255

Denjin N

Huyền Thoại Tái Xuất
5,243,560 5,238

Huyền Thoại Tái Xuất

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai
7,790,816 7,549

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai

Hayaku Shitai Futari
6,159,850 5,927

Hayaku Shitai Futari

Cuồng Nhãn
19,259,975 9,258

Cuồng Nhãn

Túy Kiếm Dạ Hành
6,606,528 6,594

Túy Kiếm Dạ Hành

Gậy Gỗ Cấp 99
5,577,561 5,524

Gậy Gỗ Cấp 99

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,280 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Nguyên Tôn
6,855,525 6,330

Nguyên Tôn

Tuyệt Thế Võ Thần
10,082,004 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Công Chức Đặc Dị
7,357,070 7,357

Công Chức Đặc Dị

Ngã lão ma thần
10,857,315 10,766

Ngã lão ma thần

Phải chăng là cậu?
14,162,737 14,162

Phải chăng là cậu?

Tiến Hóa Cuồng Triều
12,714,146 12,700

Tiến Hóa Cuồng Triều