Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Vạn Cổ Chí Tôn
5,780,319 5,648

Vạn Cổ Chí Tôn

Gả Cho Phản Diện
11,085,145 11,068

Gả Cho Phản Diện

Hoa Sơn Tái Xuất
13,655,010 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Bình minh của Adeline
5,071,370 5,044

Bình minh của Adeline

Anh Hùng Trở Lại
13,193,084 13,172

Anh Hùng Trở Lại

Tái sinh thành công chúa
31,687,088 17,281

Tái sinh thành công chúa

Bệnh Yêu
8,568,091 8,247

Bệnh Yêu

Tuyệt Thế Võ Thần
10,082,072 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Tôi Cũng Là Đại Lão
5,847,056 5,844

Tôi Cũng Là Đại Lão

Ta Có Một Sơn Trại
10,738,263 10,202

Ta Có Một Sơn Trại

Trảm Nguyệt
13,155,620 13,156

Trảm Nguyệt

Tuyệt Đối Kiếm Cảm
7,826,807 7,825

Tuyệt Đối Kiếm Cảm