Truyện thể loại Horror

Horror là: rùng rợn, nghe cái tên là bạn đã hiểu thể loại này có nội dung thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm, run rẩy, có thể gây sock - một thể loại không dành cho người yếu tim
Sắp xếp theo:
Địa Phủ Tokyo
13,486,007 13,486

Địa Phủ Tokyo

DEAD Tube
6,982,028 6,944

DEAD Tube

Gachiakuta
5,955,534 5,947

Gachiakuta

Shikabane-Ze
10,481,978 10,482

Shikabane-Ze

Tanpenshu
13,457,014 13,457

Tanpenshu

Cửu Châu Tiên Ma Chí
13,160,593 13,160

Cửu Châu Tiên Ma Chí

Gannibal
14,256,610 14,254

Gannibal

Đảo Phù Thủy
7,458,140 7,454

Đảo Phù Thủy

Ma Kể Chuyện 2
9,003,016 9,003

Ma Kể Chuyện 2

Ta là boss mạnh
13,330,474 13,330

Ta là boss mạnh

Chuyện lạ ly kỳ
6,718,054 6,683

Chuyện lạ ly kỳ

Tam lão gia ngụy sự hội
11,105,600 11,105

Tam lão gia ngụy sự hội

TIÊN SƠN TRUYỀN KỲ
4,573,089 4,443

TIÊN SƠN TRUYỀN KỲ