Ngày tận thế: Ta nhận được tỷ lệ rớt đồ gấp 100 Lần

Ngày tận thế: Ta nhận được tỷ lệ rớt đồ gấp 100 Lần

Nội dung

Lâm Tử Lạc trùng sinh trở lại tận thế trò chơi giáng lâm đêm trước, chính tay đâm phản bội mình bạn gái, khóa lại"Tận thế trò chơi kim thủ chỉ hệ thống", kéo căng 100% Đạo cụ tỉ lệ rơi đồ, đạp lên đường báo thù! Thế nhưng là...... Cái này tận thế cùng hắn nghĩ tựa hồ không giống nhau lắm......?

Danh sách chương