Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Vậy Là Tôi Có Thể Chết Rồi?

Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Vậy Là Tôi Có Thể Chết Rồi?

Nội dung

Em gái tôi mất vì bệnh, cho nên tôi cũng trở nên vô dụng. Vì thế, tôi đã chọn cái chết, nhưng tôi lại xuyên thành nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết hạng ba?! Đối mặt với cái kết đau khổ, tôi đã nghĩ bản thân có thể tự tay kết thúc cuộc sống rắc rối này… Nhưng tại sao họ cứ cố gắng cứu tôi?

Danh sách chương